PROCEDURI PENTRU PUBLICAREA ȘI PRELUCRAREA RECENZIILOR ONLINE

Prezentele Clauze și condiții pentru publicarea și prelucrarea recenziilor online (denumite în continuare “Clauzele și condițiile”) stabilesc regulile aplicabile tuturor recenziilor postate de un utilizator (denumit în continuare “utilizatorul”) și afișate pe site-ul www.michelin.ro (denumit în continuare „site-ul”) referitor la produsele vândute sub marca MICHELIN (denumite în continuare „produsul/produsele”).

ARTICOLUL 1: UTILIZAREA SITE-ULUI

1. Utilizarea în scopuri personale și necomerciale

Michelin îi acordă utilizatorului dreptul de a vizualiza și de a imprima conținutul site-ului exclusiv în scopuri private și necomerciale. Orice utilizare colectivă și/sau comercială este strict interzisă.

2. Utilizare în conformitate cu legile și reglementările aplicabile

Utilizatorul are dreptul legal de a realiza citate, analize și reproduceri scurte, pentru recenziile de presă, precum și dreptul de a le utiliza în alte moduri autorizate în mod expres prin lege, în limitele și în condițiile stabilite de aceasta și cu condiția ca numele autorilor și sursa publicării să fie menționate.

3. Acceptarea Condițiilor de utilizare și a Clauzelor și condițiilor

Utilizatorul este informat că, prin accesarea, vizualizarea și utilizarea site-ului, este de acord să respecte pe deplin  Condițiile de utilizare a site-ului (https://www.recenzii-verificate.com/index.php?page=mod_conditions_utilisation).
Prin accesarea site-ului, utilizatorul este de acord să accepte necondiționat aceste clauze, integral și fără nicio modificare.

Utilizatorul este informat prin prezentul document că, prin faptul că transmite o recenzie pe site, confirmă că a citit prezentele Clauze și condiții (care pot fi accesate în mod direct folosind linkul din partea inferioară a formularelor de transmitere a recenziilor, în cadrul paginilor de produs) și că le acceptă pe deplin.

ARTICOLUL 2: REGULAMENTUL PRIVIND RECENZIILE ONLINE

1. Colectarea și prelucrarea de către prestatorul de servicii a recenziilor scrise online de pe site

Prin prezentul document, utilizatorul este informat că NET REVIEWS (Verified-Reviews; www.verified-reviews.com), societate pe acțiuni cu un capital de 537.480 de euro, având sediul social la 18-20 Avenue Robert Schuman, CS 40494, 13002 Marseille și înregistrată la R.C.S Marseille sub numărul 750 882 375, reprezentată de președintele acesteia, SKEEPERS, societate pe acțiuni cu un capital de 10.863.553,00 de euro, având sediul social la 18-20 avenue Robert Schuman, CS 40494, 13002 Marseille și înregistrată la R.C.S Marseille sub numărul 879 038 990, este prestatorul de servicii al societății Michelin pentru colectarea și prelucrarea de recenzii scrise online (denumită în continuare „prestatorul de servicii”).

Utilizatorul poate să lase recenzii scrise folosind butonul „Scrieți o recenzie” de pe paginile cu descrierea fiecărui produs. Acest buton va deschide o pagina de formular pe care utilizatorul va trebui sa îl completeze cu experiența sa legată de utilizarea și/sau achiziționarea produsului aferent.
Utilizatorul va fi apoi redirecționat pe site-ul web al prestatorului de servicii https://reviews2.recenzii-verificate.com/ pentru a transmite recenziile.
Vizualizarea și utilizarea site-ului web al prestatorului de servicii se realizează sub rezerva acceptării depline și necondiționate de către utilizator a Condițiilor de furnizare a serviciilor de către Verified Reviews (care pot fi accesate făcând click pe un link în partea inferioară a formularelor de transmitere a recenziilor, în cadrul paginilor de produs). Prin accesarea site-ului, utilizatorul este de acord să accepte necondiționat aceste clauze, integral și fără nicio modificare.

În cazul oricărei neconcordanțe între aceste Clauze și condiții de pe site și Condițiile de furnizare a serviciilor de către Verified Reviews, Clauzele și condițiile de pe site vor avea întâietate.

2. Alte recenzii online publicate pe site

Pe lângă recenziile prelucrate de prestatorul de servicii direct pe site, pot fi utilizate și alte surse de recenzii:

 • recenziile colectate de prestatorul de servicii de pe alte site-uri web MICHELIN din Europa
 • recenziile colectate înainte de luna aprilie 2019 pe platforma noastră tehnică anterioară, www.michelin.ro
 • recenziile colectate prin paginile noastre de Facebook MICHELIN
 • recenziile colectate și prelucrate de partenerii noștri


Aceste surse suplimentare respectă politicile privind moderarea site-urilor care colectează datele.

O funcție „Google Traducere” le permite utilizatorilor să traducă recenziile partajate pe alte site-uri MICHELIN din Europa în limba locală, folosind software-ul de traducere dezvoltat de Google. Deși s-au depus eforturi pentru a asigura o traducere corectă, nicio traducere automată nu este perfectă, iar acest software nu își propune să înlocuiască traducătorii umani. Traducerile sunt furnizate „în forma dată” ca serviciu oferit utilizatorilor site-ului. Nu se oferă niciun fel de garanție, expresă sau implicită, cu privire la siguranța sau corectitudinea oricăror traduceri realizate dintr-o anumită limbă, care a servit drept sursă, în alta. Anumite conținuturi nu pot fi traduse corect, din cauza limitărilor pe care le cunoaște software-ul de traducere. Eventualele inexactități sau diferențe de traducere nu au caracter obligatoriu și nu au efect juridic în cazul în care sunt puse în aplicare.

3. Definiția și formatul recenziilor online

Recenziile postate de utilizatori pe site reprezintă propriile lor recenzii, opinii sau observații, iar în niciun caz cele ale societății Michelin, ale afiliaților sau ale angajaților acesteia.

Recenziile publicate pe site pot să ia forma mesajelor text, a unui calificativ numeric și/sau cu stele sau cea a unui procent de recomandare.

De asemenea, un calificativ mediu al recenziilor colectate va fi afișat pe site.

Utilizatorul este de acord să fie rezonabil și atent la exprimarea opiniilor sale pe site.

Orice utilizator poate să solicite departamentului Asistență pentru utilizatori al societății Michelin să șteargă recenziile pe care le-a publicat pe site, folosind formularul de contact disponibil în secțiunea „Contactați-ne”/„Ajutor”.

Pe site sunt afișate trei (3) tipuri de recenzii scrise:

 1. recenzie neverificată: o recenzie transmisă de un utilizator a cărui experiență de consum (achiziție sau utilizare a produsului) nu a fost verificată de Michelin sau de prestatorul său de servicii.
 2. recenzie atestată: o recenzie transmisă de un utilizator, care nu a fost verificată de Michelin sau de prestatorul său de servicii, dar pentru care utilizatorul a atestat că are experiența de consum necesară (achiziția sau utilizarea produsului).
 3. recenzie verificată: o recenzie transmisă de un utilizator verificat, pentru care Michelin garantează experiența de consum (achiziția sau utilizarea produsului).


4. Regulamentul privind recenziile scrise

a) Respectarea legilor și a reglementărilor

Utilizatorul este de acord să nu publice conținut pe site cu încălcarea legilor și a reglementărilor în vigoare. Mai exact, sunt interzise:

 • distribuirea de informații jignitoare sau imorale;
 • utilizarea greșită a scopului site-ului pentru răspândirea de propagandă, predici, campanii de prospectare sau pentru solicitare;
 • publicarea de materiale comerciale, publicitare sau promoționale de altă natură pentru tutun, alcool, sau orice alte substanțe, produse sau servicii controlate;
 • utilizarea serviciilor furnizate în așa fel încât să se perturbe comunicarea liberă a altor utilizatori sau să se transmită conținut care incită alte persoane să comită fapte pedepsite de lege;
 • distribuirea de conținut care încalcă drepturile personale ale părților terțe sau care este defăimător, înjositor, jignitor, obscen, pornografic, violent, sau care incită la discriminare, la violență politică, rasism, xenofobie, sexism sau homofobie;
 • publicarea de informații care contravin legislației legate de protecția datelor cu caracter personal și care permit identificarea persoanelor fără consimțământul lor, în special numele de familie, adresa poștală și/sau electronică, numărul de telefon, fotografia și înregistrarea audio sau audio-vizuală;
 • încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale părților terțe, în special prin îndepărtarea sau ștergerea oricărei mențiuni a drepturilor de autor sau a mărcilor, precum și a oricărei legende cu caracter restrictiv;
 • accesarea frauduloasă a site-ului.
   

Utilizatorul este de acord să respecte legile și reglementările în vigoare și să utilizeze exclusiv conținutul pentru care deține drepturile necesare de distribuire și pentru care titularul de drepturi și-a oferit acordul expres să se distribuie, sau care este scutit de orice drepturi. Prin „Drepturi” se înțelege că se includ drepturile personale, drepturile de autor, drepturile de marcă și, în general, toate drepturile de proprietate intelectuală.

b) Reguli pentru moderarea recenziilor online postate pe site (publicare sau respingere)

Utilizatorul acceptă, indiferent de situație, că Michelin și/sau prestatorul său de servicii va verifica conținutul recenziilor depuse, pentru a decide dacă acestea vor fi sau nu publicate online.

Prin urmare, Michelin informează utilizatorii că moderarea se utilizează pentru a verifica opiniile postate pe site, care par a contraveni legilor și reglementărilor sau prezentelor reguli privind moderarea.

Pe lângă dispozițiile de la litera a) de mai sus și pe lângă motivele pentru respingere specificate în Condițiile de furnizare a serviciilor ale Verified Reviews, Michelin își rezervă dreptul de a-i solicita prestatorului de servicii să respingă în mod special toate recenziile postate pe site:

 • care conțin date cu caracter personal (numere de telefon, adrese de e-mail, nume complete etc.);
 • care nu sunt legate de produs în sine sau de caracteristicile sale (cum ar fi recenziile despre disponibilitatea unui produs, despre expedierea produsului sau despre experiența pe care a avut-o persoana care face recenzia cu un revânzător);
 • care se demonstrează că sunt incomprehensibile;
 • care conțin un hyperlink ce redirecționează utilizatorii către un alt site web sau către o altă parte a site-ului, unde evaluarea (calificativele generale și calificativele de performanță) nu indică opinia utilizatorului;
 • care prezintă o neconcordanță evidentă între comentariu și evaluare (calificativul general și calificativele de performanță).
   

Michelin și/sau Prestatorul de servicii nu vor efectua nicio modificare a recenziilor.

În cazul în care o recenzie este respinsă, Michelin și/sau prestatorul său de servicii vor informa autorul cu privire la motivele respingerii. Pentru aceasta, se va trimite un e-mail la adresa de e-mail folosită de utilizator la transmiterea recenziei sale.

c) Procedura pentru confirmarea și verificarea recenziilor

În cadrul verificărilor desfășurate de Michelin și/sau de prestatorul său de servicii, utilizatorul trebuie să poată fi contactat pentru efectuarea verificărilor necesare, ceea ce va asigura autenticitatea recenziei, în special verificarea faptului că recenzia transmisă se referă la o experiență de consum efectivă (achiziție sau utilizare a produsului).

Pentru recenziile atestate, procedura este următoarea: începând din data de 13 octombrie 2023 pentru a putea posta o recenzie, utilizatorul trebuie să confirme, prin bifarea unei anumite căsuțe, că a avut o experiență efectivă de consum cu utilizarea produsului sau a serviciului, pe care se bazează recenzia sa, în ultimele patruzeci și opt (48) de luni). Ulterior, recenziile vor fi marcate ca fiind „atestate” pe site.
Rețineți că recenziile atestate nu fac obiectul unei verificări sistematice efectuate de Michelin și/sau de prestatorul de servicii. Prin urmare, utilizatorul va fi tras la răspundere de Michelin în cazul unei afirmații false.

Pentru recenziile verificate, procedura este următoarea: Michelin și/sau prestatorul său de servicii își rezervă dreptul de a contacta utilizatorul în orice moment în vederea efectuării verificărilor, lucru pe care utilizatorul îl acceptă, pentru a se asigura că recenzia transmisă de utilizator are la bază o experiență efectivă de consum cu produsul în cauză (achiziție și/sau utilizare). Ulterior, recenziile vor fi marcate ca fiind „verificate” pe site.
Prin urmare, Michelin și/sau prestatorul său de servicii dețin informațiile necesare pentru a identifica și contacta utilizatorul. Identificarea se va realiza pe e-mail. Poate fi solicitată prezentarea dovezii de achiziție și/sau de utilizare de către utilizator.

d) Situații speciale de recenzii care implică o afirmație despre produs

Recenziile care conțin o afirmație în care se evidențiază o problemă legată de utilizarea unui produs vor fi gestionate de departamentul Asistență pentru consumatori al Michelin, care poate să ia legătura direct cu autorul recenziei pentru a aborda afirmația, folosind adresa de e-mail furnizată la transmiterea recenziei.

e) Sistem de avertizare

Este disponibil în permanență un sistem de alertă pentru oricine dorește să raporteze publicarea unui mesaj cu caracter controversat despre care are cunoștință că se află pe site, în special în cazul mesajelor care intră sub incidența infracțiunilor specificate la articolele 369, 374, 439 din Codul Penal român, precum apărarea împotriva: crimelor contra umanității, incitării la ură rasială și pornografie infantilă, în conformitate cu dispozițiile articolului 16 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

Pentru a-și exercita acest drept, utilizatorul poate transmite către Michelin orice solicitare folosind formularul de contact disponibil în secțiunea „Contactează-ne”/„Ajutor”, oferind toate informațiile pe care le consideră necesare în acest scop.

Michelin atrage atenția utilizatorului asupra faptului că orice afirmații ale utilizatorului pot fi utilizate în acțiunile în justiție. Furnizarea de informații false, incorecte sau înșelătoare poate să genereze răspundere civilă și/sau penală.

f) Motive pentru excluderea unui utilizator

Nerespectarea acestui articol poate să aibă drept rezultat nepublicarea/retragerea de către Michelin și/sau prestatorul de servicii a recenziei contestate, fără a aduce atingere oricăror alte măsuri legale și/sau altor daune pe care Michelin are dreptul să le solicite.

ARTICOLUL 3: DURATA PUBLICĂRII ȘI A STOCĂRII RECENZIILOR

Toate recenziile sunt postate și păstrate timp de maximum zece (10) ani.

ARTICOLUL 4: PRELUCRAREA RECENZIILOR

1. Destinația recenziilor

Recenziile publicate pe site, precum și calificativele medii acordate, pot fi utilizate de Michelin și/sau de prestatorul său de servicii pe toate suporturile lor digitale sau pe suport de hârtie.

Recenziile publicate pot fi utilizate și de diferiți distribuitori și parteneri ai societății Michelin și/sau de prestatorul de servicii pe toate suporturile lor digitale (site-uri web și aplicații) sau pe suport de hârtie, precum și pe motoare de căutare.

2. Publicarea recenziilor pe alte suporturi/site-uri web

Toate recenziile publicate pe site sau calificativele medii acordate (sub formă de stele) pot să apară și pe site-urile web și pe aplicațiile distribuitorilor și ale partenerilor Michelin, precum și pe motoare de căutare

3. Ierarhizarea recenziilor

Recenziile sunt sortate implicit în ordine cronologică, de la cele mai recente la cele mai vechi.

ARTICOLUL 5: COMPENSAȚIA PENTRU RECENZIILE PUBLICATE

Michelin nu oferă nicio compensație pentru recenziile scrise lăsate de utilizatori pe site.

ARTICOLUL 6: RESPONSABILITATE

Michelin va depune toate eforturile pentru a se asigura că site-ul poate fi accesat de utilizatori în permanență. Cu toate acestea, Michelin nu poate fi trasă la răspundere dacă site-ul său sau site-ul furnizorului este indisponibil, indiferent din ce motiv.

În plus, utilizatorul este informat cu privire la riscurile inerente legate de utilizarea internetului, în special în ceea ce privește securitatea la transmiterea datelor. Michelin nu va fi considerată în niciun caz responsabilă pentru aceste riscuri și pentru consecințele lor, care pot fi dăunătoare pentru utilizator, indiferent de amploarea lor.

Michelin poate să modifice conținutul site-ului propus după cum consideră potrivit, fără a fi trasă la răspundere din niciun motiv.

Fiecare utilizator are răspunderea de a lua toate măsurile adecvate pentru a-și proteja propriile date, software-ul și hardware-ul împotriva virușilor sau a altor amenințări care pot să existe pe site sau în informațiile publicate.

Utilizatorul nu are dreptul de a profita de nicio dificultate în accesarea site-ului pentru a vizualiza orice informații cu încălcarea acestor Clauze și condiții.

Recenziile publicate nu pot fi considerate a reflecta opiniile colectivului editorial al site-ului; în schimb, acestea constituie răspunderea exclusivă a autorului lor.

Responsabilitatea Michelin pentru prestarea serviciilor este cea a unui prestator de servicii în conformitate cu definiția oferită în art. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

Michelin nu va fi considerată responsabilă pentru eventualele contacte dintre utilizatori sau dintre un utilizator și orice parte terță.

Site-ul nu poate fi utilizat de un utilizator în așa fel încât să se perturbe comunicarea liberă a altor utilizatori sau să se transmită conținut care incită alte persoane să comită fapte pedepsite de lege.

Indiferent de verificările pe care le-a pus în aplicare, se înțelege că, din cauza volumului de informații publicate, Michelin nu are o obligație generală de a monitoriza informațiile pe care le stochează, nici de a cerceta faptele sau situația legată de orice activități ilicite, nici obligația de a garanta corectitudinea, integritatea sau exactitatea informațiilor publicate de utilizatori.

Michelin nu poate fi trasă la răspundere în niciun caz pentru orice activități sau informații stocate la cererea unui utilizator dacă Michelin nu avea de fapt cunoștință de caracterul lor ilegal sau de faptele și de circumstanțele care dezvăluiau acest caracter sau dacă, imediat ce a luat cunoștință de acest lucru, a acționat fără întârziere pentru a îndepărta aceste date sau pentru a face imposibilă accesarea lor.

Utilizatorul este pe deplin răspunzător pentru recenziile scrise pe care le publică pe site.

ART. 7 DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate pe durata utilizării site-ului vor fi prelucrate în conformitate cu principiile protecției datelor cu caracter personal. Aceste principii sunt prezentate în Politica de confidențialitate Michelin. Prezenta politică explică modul în care Michelin prelucrează și protejează datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului.
În plus, Michelin informează utilizatorul că datele cu caracter personal colectate pot fi transmise către prestatorul său de servicii, care răspunde personal de prelucrarea datelor pe care le colectează, iar Michelin nu va fi considerată răspunzătoare de nicio nerespectare a obligațiilor de către prestatorul de servicii. Pentru informații suplimentare, utilizatorul este încurajat să consulte Politica de confidențialitate a prestatorului de servicii .

ARTICOLUL 8: SERVICIUL PENTRU RELAȚII CU CLIENȚII

Pentru orice informații sau întrebări legate de utilizarea site-ului și/sau de aplicarea acestor Clauze și condiții, serviciul de asistență pentru clienți al societății Michelin este disponibil pentru utilizatori, făcând clic pe secțiunea „Contactați-ne”/„Ajutor”  de pe site.

ARTICOLUL 9: MODIFICAREA CLAUZELOR ȘI CONDIȚIILOR PRIVIND PUBLICAREA ȘI PRELUCRAREA RECENZIILOR ONLINE

Michelin poate să modifice prezentele Clauze și condiții în orice moment. Aceste modificări au caracter obligatoriu pentru utilizator imediat după publicarea lor online. Prin urmare, utilizatorului i se recomandă să consulte periodic aceste Clauze și condiții, pentru a lua cunoștință de eventualele modificări.

ARTICOLUL 10: LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Nerespectarea de către utilizator, indiferent de locul în care se află, a oricăror dispoziții ale acestor Clauze și condiții și, în general, a oricăror situații referitoare la punerea în aplicare, interpretarea sau valabilitatea lor, se vor supune legislației din România și vor fi de competența instanțelor de judecată din București.

Data actualizării: 16.10.2023

Folosiți un browser web care nu este acceptat
Folosiți un browser care nu este acceptat de acest site, ceea ce înseamnă că este posibil ca unele funcții să nu se comporte corespunzător. Astfel, este posibil să apară comportamente ciudate când navigați. Utilizați sau actualizați/instalați unul din următoarele browsere pentru beneficia pe deplin de acest site web